ODU kontakter för laddanvändning

Framtider laddar upp!

Två tekniker. En mission: Ladda för framtiden

Elmobilitet och hybridfordon är i turboläge! Efterfrågan på alternativ drivning har aldrig varit så hög som nu. Oavsett all utveckling och alla innovationer är en sak oförändrad, nämligen att den som vill köra måste tanka. Att „bränslet“ inte längre är fossilt utan ren elektrisk energi ger nya utmaningar. 
 
Det behövs laddkontakter som förenar pålitlighet, effektivitet och ergonomi. Med ODU TURNTAC® och ODU STAMPTAC® levererar ODU två kontaktsystem som understöder de här kraven perfekt. Den perfekta kombinationen för morgondagens trafik! 

ODU TURNTAC® och ODU STAMPTAC®: universella och samtidigt individuella

Decennier av erfarenhet inom utveckling och konstruktion av elektriska anslutningar gör ODU till expert på högpresterande och särskilt hållbara laddkontakter. För samtliga gängse nationella standarder utvecklar vi med ODU TURNTAC® och ODU STAMPTAC® kontakteringslösningar som på ett perfekt sätt förenar tillverkarnas krav med användarnas anspråk.

Prestanda möter ergonomi och effektivitet

Elmobilitet ses som en av de renaste och effektivaste lösningarna inom privata transporter och är därför en viktig komponent för energiomställningen. Maximal effektivitet börjar redan innan man har kört första kilometern, nämligen vid laddningen. Här skiljer man principiellt mellan två varianter. Vid snabbladdning (DC‐laddning) är laddningseffekten extra hög, den leder dock till större laddningsförluster och hög värmeutveckling. Vid den mer skonsamma laddningen (AC‐laddning) är inte strömstyrkan så hög. Förlusteffekt och värmeutveckling är betydligt lägre här. Detta återspeglas i längre laddningstider jämfört med DC‐laddning.

"Effektivitet börjar med detaljer. Vi från ODU automotive hjälper våra kunder med ODU STAMPTAC® och ODU TURNTAC® för att genomföra säkra och hållbara laddningslösningar."
Manuel Felix, ledare försäljning global BU Automotive

Oavsett om det görs med DC eller AC är utmaningen när laddkontakterna konstrueras att stämma av all inverkan så att det går att tillhandahålla så hög strömstyrka som möjligt samtidigt som effektförlusterna hålls låga. Ramvillkoren för detta utgörs av laddgränssnittets ergonomi plus de nationella och internationella standarderna.

Laddad, inte tankad. maximalt know‐how för maximal prestanda

Begränsningar skapar kreativitet som det så vackert heter. Vid utvecklingen av våra laddkontakter inom krävande DC‐ och högeffektsladdning gäller detta särskilt. Snäva specifikationer från tillverkare och lagstiftare begränsar spelutrymmet till ett minimum. Men just inom den här sektorn förväntar sig användare prestanda och pålitlighet! 
 

Lösningen för maximal prestanda finns därför i vårt know‐how kring material, beläggningar och kvaliteten på den elektriska anslutningen. Rätt avstämning av alla tre parametrar är av avgörande betydelse för att laddkontakterna ska fungera pålitligt och effektivt – och därmed hela gränssnittet. 

Två från en. Våra kontakttekniker växer med kraven

Med våra laddkontakter ODU TURNTAC® och STAMPTAC® erbjuder vi våra kunder två helt individuella kontakttekniker på samma gång. ODU TURNTAC® är den universella lösningen som vi använder för många olika laddningsstandarder. ODU STAMPTAC® är den konsekventa vidareutvecklingen av ODU TURNTAC® och optimerad för maximal kostnads‐ och tillverkningseffektivitet för stora antal. 

Med erfarenhet in framtiden, hur vårt förflutna skapar nya lösningar

De många lösningarna som redan har genomförts med framgång är en erfarenhetsskatt som vi tar med oss in i varje nytt projekt och till varje ny utmaning. Oavsett om det är designbas eller simuleringsobjekt förskjuter vi steg för steg gränsområdena och ger med de senaste analysmetoderna en prognossäkerhet som du kan lita på. 
 
Både vid ODU TURNTAC® och ODU STAMPTAC® drar våra kunder nytta av perfekt avstämda inhouse‐processer. Vi förenar varje processteg under ett tak, från rådgivning och utveckling till provning. För maximal effektivitet – och minimala „laddförluster“. 

 

 

Vårt säljteam hjälper dig gärna!

Perfekta anslutningar är det som utmanar oss. Ta reda på hur du klarar av dem.